Απαλλαγή στρατιωτικής θητείας.  

 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης και εφόσον υπηρετούν απολύονται οι στρατεύσιμοι και οι οπλίτες που κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση από λόγους υγείας βάσει του Νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302Α’). Δηλώνετε στην Στρατολογία την πάθησή σας και την επιθυμία σας να πάρετε απαλλαγή και το αίτημα σας παραπέμπεται στην Επιτροπή Απαλλαγών του τόπου της μόνιμης κατοικίας σας. Όταν κληθείτε από την Επιτροπή απαλλαγών, θα πρέπει προσκομίσετε ιατρική βεβαίωση και όλα τα σχετικά με την πάθηση δικαιολογητικά. Η επιτροπή θα αποφασίσει για  την κατάταξη, την αναβολή ή την απαλλαγή σας.  Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται συνήθως πριν από την κατάταξή σας. Αν δεν δηλώσετε την πάθησή σας στη Στρατολογία κατά την απογραφή και κληθείτε για κατάταξη, θα πρέπει πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης να προσέλθετε στο Φρουραρχείο της περιοχής σας με την ιατρική γνωμάτευση και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, όπου εξετάζεστε εκ νέου και παραπέμπεστε στην επιτροπή απαλλαγών.Το Φρουραρχείο σας παραπέμπει στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου εξετάζεστε από τον αρμόδιο ιατρό, ο οποίος συντάσσει τη διάγνωσή του καθώς και την σχετική πρόταση αναβολής ή απαλλαγή σας. Εν συνεχεία, καταθέτετε την ανωτέρω διάγνωση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Φρουραρχείο, το οποίο και τα διαβιβάζει στο Στρατολογικό γραφείο για να παραπεμφθήτε στην Επιτροπή Απαλλαγών.